Krizová linka: +420 773 851 053 - Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. (otravy) Není určená k přijímání stížností. Linka je k dispozici 24 hodin denně. Nezneužívejte krizovou linku k jiným než určeným účelům, zabraňujete tím jejímu oprávněnému a důvodnému využití.


POKYNY

pro členy a léčitele ZO ČSV Hlinsko pro odběr zimní měli

v r. 2018 - 19

 1. V souladu s metodikou Státní veterinární správy jsou všichni včelaři povinni provést odběr směsného vzorku zimní měli ze všech včelstev na jednotlivých stanovištích. Vzorky včelaři odeberou po 30 dnech po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů.
 2. Včelaři veškerou měl vysuší při pokojové teplotě a následně přesají na sítu s oky většími než 3mm (aby propadly samičky roztoče). Měl potom vsypou do kelímku od jogurtu, zakryjí bílým prodyšným plátnem, zajistí gumičkou a předají svému léčiteli nejpozději do 1.2.2019 (případně na VČS 3.2.)
 3. Požadavky na vzorky:
 • měl musí být vysušená (aby neplesnivěla)
 • nesmí obsahovat včelí mrtvolky nebo kusy vosku tj. přesátá
 • vzorek měli je vždy z jednoho stanoviště, při více stanovištích je pro každé stanoviště samostatný vzorek
 • vzorek musí být na kelímku (nikoli na plátně) označen, označení musí obsahovat :
 • jméno a příjmení chovatele
 • název stanoviště
 • číslo stanoviště, číslo chovatele ( přidělena z Hradíšťka p.M.)
 • počet včelstev, z kterých byl vzorek odebrán
 • pokud včelař požaduje také vyšetření na mor včelího plodu uvede na kelímku příslušného vzorku označení "TAKÉ MOR", zde může být vzorek měli max z 25 včelstev
 • Léčitelé provedou převzetí vzorků zimní měli od všech včelařů (členů i nečlenů ZO ČSV Hlinsko) ve svém obvodu. Léčitelé provedou kontrolu vzorků, zda odpovídají výše uvedeným požadavkům.

5. Léčitelé předají vzorky od všech včelařů za svůj obvod léčiteli ZO ČSV Hlinsko na

výroční členské schůzi dne 3.2.2019

6. Léčitelé předají na členské schůzi "Zápis o ošetření včelstev proti varroáze v r. 2018".

7. Věnujte proto pozornost při odběru zimní měli a na vzorek napište skutečný počet

včelstev ke dni odběru a o případných ztrátách informujte léčitele ZO Zd. Břízu

(nebo svého léčitele) na výroční členské schůzi.

V Hlinsku dne 11.11.2018