Historie

Hlinecký spolek byl založen v roce 1906, zakládajícími byli  Josef Zrůst  majitel realit a Jan Moučka účetní, 39, VIII.,j. Hlinsko. Dochovala se tato fotografie, která je zřejmě z ustavující schůze spolku včelařů Hlinsko. 


Ze života organice uvádíme několik událostí z nedávné minulosti:

Účast našich členů na přenášce př. Kamlera a Boháče v Hradci králové, které se zúčastnily i 4 včelaři z hlinecké organizace.


Larvování u přítele Ročárka

Z této fotografie je patrné, že nejen včely byly předmětem zájmu zúčastněných včelařů.


V roce 1985 uspořádala naše organizace včelařskou výstavu u příležitosti výročí založení organizace.