Výlet se uskutečnil  11. a 12. srpna.  Slovenská Smolenice se nachází cca 230km od Hlinska. Zde jsme zavítali do  firmy Včelco. Následovala prohlídka moderního provozu, kde se vyrábí medovina. Poté následovala návštěva včelnice.  Ubytováni jsme byli na místním zámku, mimochodem velice krásném.

V neděli po snídani jsme si prohlédli nedalekou jeskyni Jahodník. Na zpáteční cestě k domovu jsme poobědvali v pivovarské restauraci Jozefa II  v Hodoníně i s následnou exkurzí pivovaru a ještě následovala krátká zastávka ve vinařství ve Velkých Bílovicích. 

Všech 38 účastníku této akce bylo spokojeno.